10 lipca 2015

Sprzątam, ograniczam, eliminuję

Sprzątam, ograniczam, eliminuję

Nadmiar potwornie ogłupia, znieczula, tępi zmysły. Można to odnieść do czegokolwiek: przedmiotów, pozornych relacji, obowiązków, informacji, głupich rozrywek.